Home ยานยนต์

ยานยนต์

บทความแนะนำ

พลังงานลม

พลังงานลม อีกหนึ่งพลังงานทางเลือกในประเทศไทย

แท้จริงแล้วเราเองก็นำพลังงานลมมาใช้ประโยชน์กันอย่างเนืองๆ ไม่ว่าจะเป็นกังหันลมแบบใบไม้ที่ใช้สำหรับวิดน้ำเข้านา กังหันใบเสื่อลำแพนที่ใช้สำหรับวิดน้ำเค็มเข้านาเกลลือ แถวจังหวัดสมุทรสงคราม...

บทความน่าสนใจ