ดิน สำหรับปลูกต้นไม้..ผสมเองได้ง่ายๆ

0
1401

ดิน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการปลูกพืชไม่ว่าชนิดไหนก็ตาม ให้เจริญงอกงามและมีผลผลิตออกมา สภาพดินในแต่ละพื้นที่นั้นจะแตกต่างกันไป ดินนั้นมีส่วนประกอบด้วยกัน  4 สิ่ง คือ แร่ธาตุ น้ำ อากาศ และอินทรียวัตถุ อย่าง ซากพืช ซากสัตว์

ดินโดยเราสามารถแบ่งดินออกเป็น 2 ชั้น คือ

ดินชั้นบน คือดินตั้งแต่หน้าดินลึกลงไปประมาณ 2 เซนติเมตร มีสารอินทรีย์มาก จึงมีสีเข้ม เนื้อดินหยาบ เม็ดดินมีขนาดใหญ่ เมื่อนำไปละลายน้ำจะเกิดตะกอนเป็นเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ซากสัตว์ ขณะที่เนื้อดินจะตกตะกอนอยู่ด้านล่าง ดินชั้นบนจึงมีช่องว่างขนาดใหญ่ ทำให้น้ำและอากาศผ่านได้ดี และมีฮิวมัสซึ่งเป็นอาหารของพืชมากกว่าดินชั้นล่าง จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก

ดินชั้นล่าง ดินที่อยู่ลึกกว่า 20 เซนติเมตร มีสารอินทรีย์น้อยกว่าดินชั้นบน จึงมีสีเนื้อดินละเอียด เม็ดดินมีขนาดเล็ก เมื่อนำไปละลายน้ำ เนื้อดินจะตกตะกอนอยู่ข้างล้าง อาจมีเศษไม้ ใบไม้ ซากสัตว์บ้างเล็กน้อย

ดิน มีด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่

1. ดินเหนียว เป็นดินเนื้อละเอียดมากที่สุด ยืดหยุ่นได้ดีเมื่อชุ่มน้ำ เหนียวติดมือ ปั้นเป็นก้อนได้ การจับยึดและดูดธาตุอาหารได้ค่อนข้างสูง จึงมีแร่ธาตุที่เป็นอาหารของพืชมาก เหมาะสำหรับการปลูกข้าวมากที่สุด

2. ดินทราย เป็นดินร่วน เกาะตัวกันไม่แน่น ระบายน้ำและอากาศได้ดีมาก แต่ไม่อุ้มน้ำ พังทลายง่าย ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เพราะไม่สามารถจับธาตุอาหารได้

3. ดินร่วน เป็นดินค่อนข้างละเอียด จับแล้วนุ่ม มีความยืดหยุ่นพอสมควร ระบายน้ำได้ดี มีแร่ธาตุอาหารของพืชมากกว่าดินทราย ดินร่วนแท้ไม่ค่อยพบในธรรมชาติส่วนมากเป็นดินที่มีเนื้อดินใกล้เคียงกัน ดินร่วนเป็นดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกมากที่สุด

การหาดินดีๆในพื้นที่บ้านของตนเองคงค่อนข้างหายากแล้วใช่ไหมคะ โดยเฉพาะบ้านตามหมู่บ้านที่ผุดราวกับดอกเห็ด เราจะพบว่าดินที่นำมาใช้ถมที่สำหรับปลูกบ้าน เป็นดินคุณภาพต่ำสุด เป็นดินแดงปนทราย แถมยังเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ เศษวัสดุก่อสร้างต่าง เช่น กระเบื้อง เหล็กเส้น ตะปู แผ่นปูซีเมนต์ เป็นต้น การซื้อดินดีมาถมที่สำหรับปลูกบ้านคงเป็นการเพิ่มต้นทุนการก่อสร้างอย่างมาก นอกจากบ้านนั้นคุณกำกับเอง ก็อาจจะหาหน้าดินมาถมที่ของคุณเองได้ และถ้าเราอยากจะปลูกต้นไม้ในกระถางให้งาม ออกลูก ออกดอกหละ เราจะทำอย่างไร เรามีวิธีผสมดินใช้เอง ซึ่งจะอุดมไปด้วยสารอาหาร และมีสภาพดินที่เหมาะกับการปลูกต้นไม้

ส่วนประกอบของการผสมดินแบ่งตามชนิดของต้นไม้

ไม้ใบ ดินที่เหมาะสมคือ ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ส่วนผสมมีดังนี้ ดินร่วน ขุยมะพร้าว ใบก้ามปูผุ กาบมะพร้าวสับ ปุ๋ยคอก ผสมในอัตราส่วน 2:1:1:1:1

ไม้เลื้อย ดินที่เหมาะสมคือดินร่วน ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ขัง แฉะ ส่วนผสมมีดังนี้ ดินร่วน กาบมะพร้าวสับ ทราย ปุ๋ยคอก ผสมในอัตราส่วน 2:1:1:1

กุหลาบ ชอบดินร่วน ดินป่นทรา ระบายน้ำได้ดี ส่วนผสมมีดังนี้ ดินใบก้ามปู ปุ๋ยคอก กาบมะพร้าวสับ ในอัตราส่วน 1:1:2

เฟิร์น เป็นพืชในป่าชื้น ต้องการดินที่มีความโปร่ง ระบายน้ำได้ดี ส่วนผสมมีดังนี้ ดินร่วน กาบมะพร้าวสับ ปุ๋ยคอก ผสมในอัตรส่วน 1:1:4

ไม้อวบน้ำ ชอบดินโปร่ง ระบายน้ำดี ส่วนผสมมีดังนี้ ดินใบก้ามปู ทราย ถ่านป่น ในอัตราส่วน 2:3:1

เห็นไหมคะว่าเราสามารถมีดินดีๆ มีสภาพเหมาะกับต้นไม้ได้ ด้วยการผสมดินที่มีคุณภาพขึ้นมาเอง และถ้าหากคุณต้องการให้พืชของคุณเจริญเติบโต ก็ควรหมั่นเปลี่ยนดินในกระถางอย่างน้อย 6-12 เดือนครั้ง ก็จะดีคะ

Previous articleใบขับขี่ หมดอายุหรือยัง..อย่าลืมต่อ
Next articleรถอเนกประสงค์ เลือกแบบไหนดี MPV SUV CUV