พลังงานลม อีกหนึ่งพลังงานทางเลือกในประเทศไทย

0
1563

นอกจากโซล่าเซลล์แล้วยังมีพลังงานธรรมชาติที่นำมาทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้และนิยมกันมาก นั่นก็คือ พลังงานลม นั่นเอง แท้จริงแล้วเราเองก็นำพลังงานลมมาใช้ประโยชน์กันอย่างเนืองๆ ไม่ว่าจะเป็นกังหันลมแบบใบไม้ที่ใช้สำหรับวิดน้ำเข้านา กังหันใบเสื่อลำแพนที่ใช้สำหรับวิดน้ำเค็มเข้านาเกลลือ แถวจังหวัดสมุทรสงคราม และกังหันลมแบบใบกังหันหลายใบทำด้วยแผ่นเหล็ก ใช้สำหรับสูบน้ำลึก เป็นต้น

พลังงานลม
ภาพจาก pixabay.com

แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และความห่วงใยประชาชน จึงได้กำเนิดโครงการตามพระราชดำริขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความยั่งยืนทางด้านอาชีพ การเป็นอยู่ ให้กับประชาชนทุกผู้ทุกคน “ลม” อีกหนึ่งพลังงานงานที่ทรงให้ความสนใจและนำพัฒนาให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่งมีโครงการตามพระราชดิหลายๆโครงการที่ส่งเสริมเกี่ยวกับพลังงานลม

เราสามารถนำพลังงานลมมาใช้โดยแปลงพลังงานจลน์จากลมที่เคลื่อนที่เป็นพลังงานกลได้ โดยผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า “กังหันลม”  และนำพลังงานกลนี้มาใช้เพื่อสูบน้ำ (Wind Turbine for Pumping)จากที่ต่ำขึ้นที่สูงเพื่อใช้ในการเกษตร การทำนาเกลือ การอุปโภค บริโภค หรือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (Wind Turbine for Electric) กังหันลมมีการด้วยกันอยู่ 2 แบบ คือกังหันลมแนวตแกนตั้ง และแนวแกนนอน

กังหันลมโครงการชั่งหัวมัน เป็นโครงฟาร์มกังหันลมแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดได้ว่าเป็นโครงการพระราชดำริที่เราคุ้นเคยกันมาก ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าชมโครงการและถ่ายรูปกับกังหันลมขนาดใหญ่ ที่ตั้งเรียงรายอยู่ภายในโครงการ เจ้ากังหันลมนี้เองที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถนำลมมาใช้ให้เกิดเป็นพลังงานได้ โครงการชั่งหัวมันเป็นโครงการด้านการเกษตรทั้งการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ ในโครงการจะนำพลังงานลมที่ได้มาทำประโยชน์ใน 2 รูปแบบ คือ สำหรับสูบน้ำ และ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันภายในโครงการได้ติดตั้งกังหันลมทั้งสิ้น 20 ต้น โดยกังหันลมแต่ละตัวจะมีกำลังการผลิตขนาด 50 กิโลวัตต์ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จะถูกนำมาใช้ภายในโครงการ และส่วนที่เหลือจะนำไปจำหน่ายให้แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กังหันลมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทดลองส่วนพระองค์เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร และเทคโนโลยีด้านการเกษตรกรรม โดยพระองค์ได้ติดตั้งกังหันลมาขนาดสูง 18 เมตร จำนวนใบพัด 45 ใบ จำนวน 2 ต้น พลังงานลมที่ได้สามารถสูบน้ำได้ 2,000-2,4000 หมื่นลิตร/ชั่วโมง โดยเครื่องสูบน้ำทำการสูบน้ำจากคลองรอบพระตำหนักเข้ามายังบ่อเลี้ยงปลานิลด้านในโครงการและนำไปใช้ยังโรงเพาะเห็ดอีกด้วย

กังหันลมโครงการสระเก็บน้ำพระราม9 หนึ่งในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ เป็นการติดตั้งกังหันลมระหว่างคลองรังสิต 5 และ 6 เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยจะใช้ประโยชน์จากพลังงานลมอย่างเดียวเพื่อขับเคลือนกังหันลมในช่วงกลางคืน ส่วนกลางวันจะใช้ระบบร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

กังหันลมโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำเข็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านพลังงานทดแทน ติดตั้งกังหันลมสีขาวจำนวน 24 ต้น จุดประสงค์เพื่อนำพลังงานมาผลติกระแสไฟฟ้า รองรับการขยายตัวของชุมชนและป้องกันการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าใข้ในอนาคตด้วยคะ

พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการนำพลังงานลม ซึ่งถือพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมด และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานลมก็เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน นำไปศึกษาต่อยอด และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนหันมาสนใจเรื่องพลังงานลม และเริ่มใช้ประโยชน์กันมากขึ้น

หากมีโอกาสลองแวะเวียนเข้าชมโครงการตามพระราชดำริซึ่งกระจายอยู่ตามภุมิภาคต่างๆ นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวเรื่องพลังงานลมแล้ว ยังถือว่าได้ท่องเที่ยวอีกด้วย จะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม พื้นที่กว้างใหญ่ มีกังหันลมสีขาวตั้งเรียง สลับกันไป  สูดอากาศบริสุทธิ์ คุ้มค่าที่ได้ไปเยื่อนนะคะ

Previous articleวิธีลวกผักให้เขียวกรอบ สีสวยน่ารับประทาน ไม่ดำไม่เหม็นเขียว
Next articleเที่ยวพม่า แนะนำการมาเที่ยวทะเลพม่า ดำนำดูปะการังเกาะไหนดี