ใบขับขี่ หมดอายุหรือยัง..อย่าลืมต่อ

0
1003

สิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่รถยนต์ขาดไม่ได้ก็คือ “ ใบขับขี่ ” และจำเป็นต้องพกพาขณะที่ทำการขับขี่รถยนต์ หากไม่พกหรือใบขับขี่หมดอายุถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษปรับนะคะ แล้วเราจะมาต้องเสียเงินให้กับเจ้าหน้าที่ทำไม ในเมื่อการต่ออายุของใบขับขี่รถยนต์มันแสนจะง่ายดาย

ใบขับขี่คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ ใบขับขี่ ชนิด 5 ปี เสียก่อน คือ

1. ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 คือ

 • มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีความรู้ในการขับรถ
 • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์และตามกฎหมายว่าด้วกการจราจรทางบก
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบขับขี่ชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

3. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่พ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี หากขาดอายุเกิน 1 ปี ต้องเพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน และเกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียน อบรม และทดสอบขับรถ

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี คือ ใบอนุญาตขับรถฉบับจริง และบัตรประชาชนตัวจริง เพียงแค่ 2 อย่าง คุณก็สามารถเดินเข้าไปต่ออายุได้แล้วคะ โดยคุณนำเอกสารที่เตรียมา ใบคำขอต่ออายุ ยื่นที่ช่องใบอนุญาตขับขี่ แล้วเข้าทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่

 • การมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับขี่
 • ปฏิกิริยาเท้า ในการเหยียบเบรคหลังเห็นสัญญาณไฟ
 • ทดสอบสายตาทางลึก-ทางกว้าง

หลังจากนั้นก็เข้าทำการอบรมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ชำระค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 505 บาท ถ่ายรูปติดใบขับขี่ และรอรับใบขับขี่ได้ภายในวันเดียว เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ใบขับขี่ใหม่แล้วคะ

เมื่อก่อนใบขับขี่จะมีด้วยกัน 2  แบบ คือแบบตลอดชีพ และแบบต่อายุ แต่ปัจจุบันนี้ทางกรมขนส่งได้ตัดใบขับขี่แบบตลอดชีพออก สำหรับใครที่ถือใบขับขี่ประเภทนี้ก็ยังใช้งานได้ แต่ไม่สามารถทำใหม่ได้  ปัจจุบันใบขับขี่ยังมี 2 แบบ คือ แบบชั่วคราวมีอายุ 2 ปี สำหรับผู้ที่ได้ใบขับขี่เป็นครั้งแรก หลังจากนั้นก็ต้องมาต่ออายุบัตรเป็น 5 ปี และแบบต่ออายุทุกๆ 5 ปี

การต่อใบขับขี่สามารถทำการต่อล่วงหน้าได้ 60 วัน ในกรณีต่ออายุเปลี่ยนจากใบขับชั่วคราวเป็นชนิด 5 ปี แต่หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จำเป็นต้องเพิ่มการสอบข้อเขียน และหากเกิน 3 ปี จะต้องเพิ่มการอบรม และทดสอบการขับขี่รถยนต์ใหม่ และสามารถต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน สำหรับการต่ออายุ 5 ปี เป็น 5 ปี หากคุณปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จำเป็นจะต้องทำการสอบข้อเขียน และหากเกิน 3 ปี ขึ้นไป จะต้องทำการสอบข้อเขียนและทำการสอบการขับขี่รถใหม่ เสมือนการสอบใบขับขี่ครั้งแรก  และเพิ่มชั่วโมงการอบรมเป็น 2 ชั่วโมง

ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการจะต่ออายุใบขับขี่ควรเดินทางไปตั้งแต่เช้า ซึ่งทางกรมขนส่งจะมีการจัดรอบเวลาสำหรับการอบรม เช่น วันละ 5 รอบ เริ่มรอบแรกตั้งแต่เวลา 9.00 น. จึงถึงรอบสุดท้ายเริ่มเวลา 14.00 น. ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มาติดต่อของต่ออายุเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน หากคุณเดินทางมาเร็วก็จะเสร็จแล้ว ไม่ต้องเสียเวลารอนานนะคะ ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสีย

Previous articleเคล็ดลับการเดินทางโดย เครื่องบิน สำหรับเด็กเล็ก
Next articleดิน สำหรับปลูกต้นไม้..ผสมเองได้ง่ายๆ