บทความแนะนำ

สารก่อภูมิแพ้

สารก่อภูมิแพ้ สิ่งใกล้ตัวที่เป็นสาเหตุ

0
สารก่อภูมิแพ้ คือ สารที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาไวต่อสารชนิดนั้นๆ แล้วแสดงอาการแพ้ออกมาในรูปแบบต่างๆ...

บทความน่าสนใจ